Veteranmarknad Koversta Gammelby Österfärnebo Juli 2014, titta bland annat på en ångmaskin som gör takspån