Från Grycksboveckan 2014 och fredagen, vimmel och musik , bland annat Johnny Horsepower och Katmen