Fran Moonshine Bigmeet och Ulf Lundell i Enkoping Juni 2008