Live från prisutdelningen American Car Show Societetsparken Norrtälje 2016-07-16.

Hela utställningen, i redigerat skick, kommer att sändas ut senare.

Sändningarna sponsrade av Klubben, Yankee Ranch Norrtälje

Sändningsstart runt 16 , Cover Crew band underhåller i väntan på prisutdelningen